Sworzeń, oś zacisku hamulca ręcznego 11 mm (10,98 mm) NMS-011